1

Δέσμευση του Δήμου Δράμας για την ένταξη στο υπό εκπόνηση νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας, της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»