Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α.Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2022 το ποσό των 9.681,72€

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print