Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α. . Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το 2020 υποχρέωση ποσού 10.500,00€ και για το 2021 υποχρέωση ποσού 26.699,83€

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print