Διαδικασία διενέργειας της εργασίας «Εργασίες συντήρησης καθαρισμού και ελέγχου λειτουργίας των σιντριβανιών του Δ. Δράμας».