Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print