Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
image_print