Οικονομική Επιτροπή

Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ποσού 218,40 € για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 30-06-2019 του Τσέτλη Ιωάννη.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
image_print