Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους ποσού 72,80 € για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 30-06-2019 της Μουτζούρη Μαργαρίτας.