1

Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ. –ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ