Διαγραφή η μη οφειλής από τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2013– Τενίδης Ευάγγελος