Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαγραφή ή μη οφειλής από τον Χ.Κ. 941/2018 (αρχικός Χ.Κ. 1011/2017) « Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2015» – Τσακαλίδου Λευκοθέα

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
image_print