Οικονομική Επιτροπή

Διαγραφή οφειλής α) από το Χ.Κ. 906/2020 (αρχ. Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2015» και β) από το Χ.Κ. 1040/2020 (αρχ. Χ.Κ. 1208/2018) «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) έτους 2016» για τον Ρωσσίδη Λάζαρο.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print