1

Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 855/2022 που αφορά την εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως στην περιοχή της Νέας Σεβάστειας Δράμας(Ιωαννίδου Δήμητρας)