Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο Κ.Ο.Κ., ποσού 20,00 € από τον Χ.Κ. 1125/2019 (αρχ. 1289/2018 Οικ. Έτους 2017)– του κ. Λοΐζου Κωνσταντίνου.