Οικονομική Επιτροπή

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους έτους 2021, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος 100% ή του 40% του συνολικού μισθώματος των πληττόμενων επιχειρήσεων, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19. »

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
image_print