Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 01-01-2003 έως 30-09-2003, που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς – Τσακαλίδης Αριστοτέλης

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print