1

Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 01-01-2003 έως 30-09-2003, που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς – Τσακαλίδης Αριστοτέλης