Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. ετών 2010 έως και 2014, που αφορά Τ.Α.Π. – Καραμποτος Ιωάννης

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print