Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. που αφορά μισθώματα, λόγω λύσης μίσθωσης

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print