1

Διαγραφής οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 816/2022 που αφορά πρόστιμο Κ.Ο.Κ. έτους 2010 (Κεφαλά Χρήστου)