Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013
image_print