Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Π.Σ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print