Γραφείο Δημάρχου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ 18/01/2016 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 19/01/2016, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.Σ

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016
image_print