Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print