Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΟΔΟΥΣ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
image_print