Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 942 Νέας Κρώμνης και κατασκευή παιδικής χαράς Δ.Κ. Δράμας.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 5.000,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 195.000,00€

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print