Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης Δημοτικού Αστυνομικού

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015
image_print