Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014
image_print