Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-Παπαδόπουλος

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
image_print