Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
image_print