Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης στο βαθμό λόγω αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου,βάσει των διατάξεων του Π.Δ.69/2016 της Αγγελακοπούλου Αικατερίνης

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print