Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print