Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Σ. Επ. ΠΥΘΙΑ (γνωμοδότηση με αρ.1/2024 συμβουλίου της Κοινότητας Κ.Αγρού)

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print