Διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Σ. Επ. ΠΥΘΙΑ (γνωμοδότηση με αρ.1/2024 συμβουλίου της Κοινότητας Κ.Αγρού)