Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού στο αγρόκτημα Μαυροβάτου

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016
image_print