Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον Χ.Κ. 850/2021 ποσού 108,97 €.

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print