Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο 1470/2022, ποσού 83,20 € Οικ. Έτους 2022, της Κωνσταντινίδου Μαρίας

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
image_print