Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο 1540/2023, ποσού 14,40€ Οικ. Έτους 2023

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023
image_print