Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τους χρηματικό κατάλογο 1025/2021,1057/2021,1102/2021,1258/2021 και 1345/2021 ποσού 416,00 €

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print