Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους ποσού 160,96€ Οικ. Ετών από το 2006 έως και το 2019

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print