Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2/2011 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Δράμας, σχετικά με την Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2011

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011
image_print