Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 03/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυροβάτου, σχετικής με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΜΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ» Μαυροβάτου