Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 08/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μικροχωρίου, σχετικής με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Μ.Α.Σ. «ΑΡΗΣ» Μικροχωρίου