Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 20/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΚοινότηταςΧωριστής σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. «ΟΡΦΕΑΣ» Χωριστής

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print