Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.23/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην «Σκακιστικός Όμιλος Δράμας