Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.24/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην «Ένωση Σκακιστών Δράμας»