Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.31/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην «ΑΕ Αμπελοκήπων Δράμας»