Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.34/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ.