Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.36/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Α.Σ. ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ VOLLEYBALL