Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.45/2020 απόφασης-γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. «ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ»